Tài khoản ngân hàng

Thông tin tài khoản ngân hàng

Ngan hang:vietcombank

Chủ tài khoản: nguyen van son

Tài khoản: 0451000251489

Chi nhánh: thành công. Hà nội

Ngân hàng techcombank

Chủ tài khoản: Nguyen Van Son

Số tài khoản: 19026914337011

Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt

Ngân hàng công thương viettinbank

Chủ tài khoản: Nguyen Van Son

Số tài khoản: 102867862745

Chi nhánh Khu công nghiệp tiên sơn, bắc ninh.

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam

Chủ tài khoản Nguyen Van Son

Số tài khoản: 43210001012909

Chi nhánh BIDV Bắc ninh